30-06-05

Vakantie!

Jaja, eindelijk verlof, op z'n minst voor een maand, met wat geluk voor 3 maanden.
Gisteren dus mijn laatste examen gehad, Integrale Patiëntenzorg, beter bekend als Doorstroomonderwijs. Ik had een goed gevoel toen ik er naartoe ging, en ik gok (met wat ik van 2 examinatoren van de 3 gehoord heb) dat ik een 16 heb gehaald. Dat is dus zowat mijn beste examen sinds het middelbaar. Ik ben gemaakt voor dat vak ;)

Intussen heb ik dus ook nog eens nagedacht over de casus die ik hieronder heb beschreven, alle wetten en regels in acht genomen. Wel, volgens het beroepsgeheim, mag je als arts enkel aan de patiënt inzage in het medisch dossier geven, en dan nog maar een stukje (enkel de gegevens die "van de patiënt zelf komen", dus de bevindingen uit anamnese (vraaggesprek) en klinisch onderzoek, aangevuld met de diagnose. Het "denkproces van de arts" mag dus ook niet worden vrijgegeven aan de patiënt.
Aan andere artsen mag je, op vraag of met toestemming van de patiënt de informatie doorgeven die nuttig kan zijn voor de verdere behandeling. Dat is anders dan in Nederland, waar er vanuit wordt gegaan dat de patiënt impliciet zijn toestemming geeft om gegevens te bezorgen aan andere behandelende artsen.
Aan familie mag je enkel de hoogstnoodzakelijke informatie meedelen wanneer de patiënt niet bekwaam is om zelfstandig te handelen, of bewusteloos is.

Tot zover dus de wetgeving. Als een patiënt met HIV je dus vraagt om dat niet te melden aan de chirurg, mag je dat in principe ook niet doen, en kan je worden aangeklaagd voor schending van het beroepsgeheim. Aan de andere kant staat dan weer, als je het niet zegt, kan je worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan poging tot moord/doodslag. En dan is het beroepsgeheim maar een flauw excuus...
Persoonlijk denk ik dat geen enkele dokter het niet zou zeggen. Je probeert natuurlijk de patiënt te overtuigen dat het toch wel noodzakelijk is dat de chirurg het weet, maar als die echt onvermurwbaar is, dan breek je het beroepsgeheim. 't Is en blijft natuurlijk een moeilijke situatie...

De casus is gebaseerd op een echte patiënt, en ook daar heeft de huisarts aan de chirurg gemeld dat de patiënt HIV+ was. De chirurg heeft geweigerd om de operatie uit te voeren, maar uiteindelijk is iemand gevonden die, met bewijzen dat de viral load ontzettend laag was en met extreme hygiënische maatregelen, de operatie wilde uitvoeren. Eind goed, al goed, zeker?

De kans bestaat dat jullie mij de komende 2 weken niet veel zullen horen, aangezien alles al mooi vol gepland is, I love it :) Ciao!

11:24 Gepost door Lien | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-05

Ethiek: beroepsgeheim vs risico's

Een van de casussen die gegeven zijn als voorbeeld voor het examen doorstroomonderwijs (nu heet het eigenlijk geïntegreerde patiëntenzorg, maar iedereen blijft het doorstroom noemen) gaat over een patiënt met HIV. Ik vind het echt een moeilijk geval, omdat je door de wet verplicht wordt het ene te doen, en je gezond verstand en je hart zegt je dat je eigenlijk alleen maar het andere kan doen.

Een patiënt met HIV, komt bij jou als huisarts. De patiënt heeft een hartoperatie nodig, maar beseft dat zijn HIV-status in de weg zou kunnen staan van een operatie, omdat chirurgen zouden weigeren, en wil ook niet gestigmatiseerd worden bij zijn verblijf in het ziekenhuis. Hij vraagt jou om niets te zeggen over zijn serostatus. Wat doe je dan?

Enerzijds mag je geen informatie over een patiënt doorgeven, zelfs niet aan collega's, als de patiënt daar geen toestemming voor gegeven heeft. Beroepsgeheim heet dat. Alle beroepsgeheim is strikt, maar het medisch geheim lijkt vaak het summum van het beroepsgeheim te zijn. Nuja, ik zou ook niet willen dat de hele straat weet wat ik allemaal mankeer, al is dat misschien wat cru gesteld.
Daar tegenover staat dat je de chirurg in kwestie in gevaar brengt door niks te zeggen. Je laat hem/haar een patiënt opereren die HIV heeft, zonder te weten dat hij in gevaar is. Uiteindelijk is een operatie sowieso al bloederig, en een hartoperatie al helemaal. En niet alleen de chirurg is in gevaar, ook de patiënten die na die operatie in het OK komen, worden potentieel besmet. Zeker als daar nog eens een hart-longmachine bij komt etc.

Moeilijk geval dus! Wat zouden jullie doen? :P mijn antwoord en hoe het verhaal in kwestie afloopt post ik over een paar dagen wel!

Foto: het HIV-virus, foto op de site van healthinitiative.org

10:18 Gepost door Lien | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

19-06-05

Calvin and Hobbes

13:18 Gepost door Lien | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |